De Raaij en Partners, voor de juiste balans tussen ondernemen en prive

Een all-round partner op het gebied van accountancy, fiscaliteit en advies met ruim 20 jaar ervaring.

Na jaren onderdeel geweest te zijn van Hills accountants en adviseurs gaan wij als team verder onder de naam De Raaij en partners.

Wij richten ons op het mkb en zijn geworteld in de Rotterdamse regio, maar onze cliënten bevinden zich ook ver daar buiten. Wij zijn een all-round accountantskantoor en bieden de daarbij behorende diensten. Het is onze missie om gezamenlijk jou en je onderneming op financieel en fiscaal gebied te ontzorgen. Uiteraard ben je ook als particulier, vereniging en stichting welkom voor fiscaal advies.

Ramon de Raaij, accountant-administratieconsulent, register belastingadviseur en federatie financieel planner

Laatste nieuws

Box 3-heffing nog steeds discriminerend

Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend

Neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. In een aantal uitspraken van vandaag geeft de Hoge Raad nadere regels voor de berekening van dat werkelijke rendement en voor het rechtsherstel dat moet worden geboden in gevallen waarin het verdragsrecht is geschonden.