De Raaij en Partners, voor de juiste balans tussen ondernemen en prive

Hier kun je de Model Algemene Voorwaarden NBA 2017 downloaden zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017.

Download de Model Algemene Voorwaarden NBA 2017

PDF document | 7 pagina's | 92 kB

Publicatie | juni 2017