De Raaij en Partners, voor de juiste balans tussen ondernemen en prive

Als ondernemer moet je een deugdelijke administratie voeren. De één vindt dit leuk, de ander heeft hier niets mee. Voor ons is het dagelijkse kost en wij kunnen jou hierbij helpen. Daarbij kun je denken aan het volledig uitbesteden van de administratie, assistentie op tijdelijke basis of simpelweg het controleren van de door jouw organisatie zelf verwerkte administratie.

Wij maken gebruik van AFAS, maar ook andere aanbieders van administratieve software zijn voor ons geen probleem. Streven is naar een efficiënte verwerking waarbij slimme koppelingen met onder andere de bank worden ingezet. De administratie is het vertrekpunt voor de tussentijdse rapportages en uiteindelijk ook de jaarrekening.

Logo van Afas software en King Software
Een jaarverslag

De jaarrekening is een jaarlijks terugkerend stuk dat laat zien hoe jouw onderneming ervoor staat. Het geeft inzicht in de ontwikkeling van het vermogen en het resultaat. De jaarrekening is ook een basis om vooruit te kijken. Ook andere belangstellenden hechten waarde aan jouw jaarrekening. Denk hierbij aan financiers, de fiscus en de brede groep die de gedeponeerde jaarrekening (BV/NV) bij de Kamer van Koophandel kunnen opvragen. Het samenstellen van de jaarrekening doen wij graag voor je. De basis hiervoor is uiteraard de wet- en regelgeving. Wij zorgen voor de juiste rubricering en toelichtingen van de diverse posten die op de balans en winst- en verliesrekening thuis horen.