De Raaij en Partners, voor de juiste balans tussen ondernemen en prive

De fiscus, we hebben er allemaal mee te maken. Of het nu gaat om de jaarlijks terugkerende aangifte voor inkomsten- en vennootschapsbelasting of om incidentele aangiften voor de schenk- en erfbelasting. Het is niet alleen de aangifte. Voor het indienen van de aangifte is soms advies nodig. Het aangiftetraject zelf bestaat voor de meesten uit het aanvragen van uitstel en het indienen van de aangifte waarna er mogelijk bezwaar en beroep kan spelen.

De blauwe envelop van de belastingdienst
Een binnenvaartschip op de Nieuwe Maas

Naast bovengenoemde aangiften speelt er voor de ondernemer uiteraard ook nog de aangifte omzetbelasting. Deze kan eventueel aangevuld worden met de aangifte voor intracommunautaire prestaties (voor zover er uiteraard diensten en goederen geleverd of afgenomen worden binnen de EU).